HALİHAZIR HARİTA


Halihazırın kelime anlamı içinde bulunulan durumu işaret eder. Buradan hareketle halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita demektir. Nirengi, poligon noktaları, binalardaki kat adedi, binalar, RS noktaları, kaldırımlar, caddeler,dış alandaki yükseklik eğrileri, sokaklar,, ağaçlar, elektrik direkleri  ve mevcut bina, tarla sınırları vb. taşınmazın bulunduğu alanda bulunan her şey gösterilir. Halihazır Haritalar, ” 1/2500 ,1/1000 ya da 1/2000 ölçekle yapılır. Kısaca tanımlamak gerek görülürse, belediyelerin yapacağı yöntem hizmetlerin proje planlaması, dizaynı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda üzerinde durulan diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce ya da İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalara Halihazır Harita denir. İmar Planı alanları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut ya da iş yeri yapılarının ruhsatlı olabilmesi için Mevzi İmar Planı’nın bundan dolayı da Halihazır Haritası’nın hazırlatılması gereklidir.