KAMULAŞTIRMA


Kamulaştırma; özel şahıslara ait taşınmaz malların; devlet ya da kamu tüzel kişileri tarafından kamu faydası gereğince, kanun ile belirlenmiş olan eskatiyenr kapsamında, ücreti peşin ödenmek kaydıyla mülkiyetin mecburen el değiştirmesidir. İstimlak kelimesi kamulaştırma ile aynı anlamdadır.

Bu tanımlamada esas dikkat edilmesi gereken husus kamulaştırmanın/istimfakat bir zorla satın alma olduğu; bu zoralımın kanunla düzenlenen eskatiyenr kapsamında ve bedeli peşin ödenmek sureti ile olabileceğidir.

Kamulaştırma kanunu kanunu gereğince, Genel olarak Devlet dairesi olarak nitelendirilen kamu tüzel kişileri; (Örn; Üniversiteler, Belediyeler, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü) kamu faydası söz konusu olan durumlarda bedelinin peşin ödenmesi şartı ile kanunda gösterilen eskatiyenra riayet ederek özel mülkiyetlerde bulunan taşınmaz mal varlıklarını zorla satın alabilmektedir.